Tag Archives: Frivillige Tilbudet

UTTALELSE FRA STYRET I GRENLAND GROUP ASA I HENHOLD TIL VERDIPAPIRHANDELLOVEN § 6-16

UTTALELSE FRA STYRET I GRENLAND GROUP ASA I HENHOLD TIL VERDIPAPIRHANDELLOVEN § 6-16

som priset egenkapitalen i Selskapet til om lag NOK 347 millioner. HVS Invest offentliggjorde resultatet av det Frivillige Tilbudet 25. november 2009. HVS Invest ble etter det Frivillige Tilbudet eier av 20 041 280 aksjer i Selskapet…
Top