Tag Archives: Geir Langeland

Harmonisert konsumprisindeks for Noreg, januar 2010

Harmonisert konsumprisindeks for Noreg, januar 2010

F?lgende transaksjoner ble gjennomf?rt av en prim?rinnsidere den 11. februar: Chief Executive Officer Svenn-Tore Larsen har kj?pt 2.300 aksjer i Nordic Semiconductor ASA til kurs 60,68. Etter transaksjonen eier Svenn-Tore Larsen privat 224.300 aksjer i selskapet og eier 300.000 gjennom sitt heleide selskap Poseidon AS, til sammen 524.300…
Top