Tag Archives: Gert Westergren

Tidplan för sammanläggning av aktier

Tidplan för sammanläggning av aktier

Extra bolagsstämman i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) (?Cefour?) beslutade den 11 juli 2014 om sammanläggning av aktier innebärande att femtio befintliga aktier sammanläggs till en (ny) aktie, med bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag. Styrelsen i Cefour har fastställt avstämningsdagen till den 7 oktober 2014.…
Top