Tag Archives: GF

Protokoll fra innskytervalg

Protokoll fra innskytervalg

Ordin?r generalforsamling i Farstad Shipping avholdes i Farstadg?rden, Notenesgt. 14, ?lesund, onsdag 19. mai kl. 16.00. Vedlagt f?lger innkalling og redegj?relse for de enkelte saker samt ?rsrapport 2009. Innkallingen med vedlegg vil ogs? bli sendt i posten i dag til alle aksjeeiere med kjent adresse.…
Top