Tag Archives: Guatemala

INVITASJON TIL EMBEDDED VALUE PRESENTASJONER

INVITASJON TIL EMBEDDED VALUE PRESENTASJONER

Green Reefers ASA Konsernrapport 4. kvartal 2009 / ?rsregnskap 2009 ? EBITDA USDM 1,9 (USDM 2,0) i 4. kvartal og USDM 8,8 (USDM 26,0) akkumulert. ? Driftskostnadene viser en nedadg?ende trend. ? Gjennomf?rt rettet emisjon MNOK 60 i november. ? Nedskriving av verdiene for enkelte skip, samt terminalen i Guatemala. ?…
Top