Tag Archives: Gunnar Dolven

Badger Explorer ASA – ?kning av selskapets aksjekapital

Badger Explorer ASA – ?kning av selskapets aksjekapital

Det henvises til b?rsmeldinger datert 4. og 17. mars 2011. Kapitalforh?yelse er n? registrert i Foretaksregisteret. Aksjekapitalen i Badger Explorer ASA er etter registreringen NOK 2 314 036,12 fordelt p? 18 512 289 aksjer, hver med p?lydende verdi NOK 0,125. Etter emisjon av 73 249 nye aksjer ?…

Badger Explorer ASA ? Rapport for 2. kvartal og f?rste halv?r 2010

Badger Explorer ASA legger i dag frem rapport for andre kvartal og f?rste halv?r 2010. Kvartalspresentasjonene avholdes onsdag, 25. august p? Hotel Continental i Oslo kl 11:00 og torsdag, 26. august i selskapets kontorer i Stavanger kl 09.00. Testprogrammet, med fullskala selvbegravingstest av Badger Explorer verkt?yet,…
Top