Tag Archives: Hanne Refsholt

Endrede tollsatser for kornimport

Endrede tollsatser for kornimport

TINE leverer en solid resultatutvikling i 2009 med en omsetning p? 18,9 milliarder kroner og et ?rsresultat p? 674 millioner kroner etter skatt. Hovedfaktorene bak den positive utviklingen er kostnadsfokus, god innovasjonstakt og ?kt salg. TINEs omsetning ?kte med syv prosent sammenliknet med 2008, fra 17,7 milliarder kroner til 18,9 milliarder kroner.…
Top