Tag Archives: Hans Dalborg

DOF INSTALLER ASA ? RETTET EMISJON GJENNOMF?RT

DOF INSTALLER ASA ? RETTET EMISJON GJENNOMF?RT

P? dagens generalforsamling i Nordea Bank AB (publ) ble utbytte, fullmakt til kj?p og overdragelse av egne aksjer og retningslinjer for godtgj?relse til ledere vedtatt i henhold til styrets forslag. Generalforsamlingen godkjente balansen og resultatregnskapet for 2009. Generalforsamlingen vedtok videre et utbytte p?…
Top