Tag Archives: Hans Iakob Estrup

BRFKredit a/s Endelige obligationsvilk?r Endelige vilk?r for s?rlig d?kket obligation der ?bnes den 7. maj 2010

BRFKredit a/s Endelige obligationsvilk?r Endelige vilk?r for s?rlig d?kket obligation der ?bnes den 7. maj 2010

Enhedslistens Frank Aaen har offentligt kritiseret en r?kke udenlandske virksomheder for ikke at betale skat i Danmark. Fujitsu er n?vnt sammen med virksomheder som Q8, IBM, Kinnarps, Kraft og Nestlé. If?lge Frank Aaen er det bet?nkeligt, at virksomhederne er leverand?rer til stat og kommuner uden at bidrage til f?llesskabet,…
Top