Tag Archives: Helsingfors Stad

Genombrott för Envac i Finland

Genombrott för Envac i Finland

I samarbete med YIT har Envac Scandinavia AB (dotterbolag till Envac AB) utvalts till att leverera sopsugsystem till de tv? nya stadsdelarna Fiskehamnen och Busholmen i Helsingfors. Beställare är Helsingfors Stad genom sina tv? dotterbolag Fiskehamnen Sopsug AB och Busholmen Sopsug AB.…
Top