Tag Archives: Hol Sparebanks

Regulatory approval in EU achieved for the Kalundborg manufacturing plant

Regulatory approval in EU achieved for the Kalundborg manufacturing plant

Forstanderskapet i Hol Sparebank har 13/10-2009 godkjent avtale med Statens Finansfond om tilf?rsel av kjernekapital ved tegning av fondsobligasjoner med kr 25.000.000,-. Styret i Hol Sparebank har 25/11-2009 godkjent avtalen med Statens Finansfond samt vilk?rene i avtalen. Fondsobligasjonene styrker Hol Sparebanks kjernekapitaldekning pr.…
Top