Tag Archives: Hong Kong

Innkalling til ordin?r Generalforsamling 2010

Innkalling til ordin?r Generalforsamling 2010

Tegningsperioden i SpareBank 1 SMNs fortrinnsrettemisjon utl?per i dag, torsdag 25. mars 2010 kl 1730 (norsk tid). Tegningsretter som ikke selges eller benyttes til tegning innen utl?pet av tegningsperioden, vil bortfalle og bli verdil?se. Innehavere av tildelte eller ervervede tegningsretter m?…

Hvor oljepengene havnet

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, HONG KONG OR JAPAN Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 SMN noteres eks utbytte og eksklusive rett til ? motta tegningsretter i fortrinnsrettsemisjonen morgen, 05.03.10. DISCLAIMER These written materials are not for distribution in the United States, Canada, Australia, Hong Kong or Japan.…

Meldepliktige handler i emisjonene

B?de fortrinnsrettemisjonen og den rettede ansatteemisjonen i SpareBank 1 SMN ble avsluttet torsdag 25. mars 2010 kl 1730 (norsk tid). N? foreligger endelig tildeling av nye egenkapitalbevis. Ved utl?pet av tegningsperioden hadde SpareBank 1 SMN mottatt tegninger for i alt 43,7 millioner nye egenkapitalbevis i fortrinnsrettemisjonen.…
Top