Tag Archives: Hos Nordea Liv

Pensjonssparing med sv?rt god avkastning

Pensjonssparing med sv?rt god avkastning

Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg ?ker kraftig. Hos Nordea Liv ?kte innskuddene i privatmarkedet med 19 pressemelding i 2013 og i bedriftsmarkedet med hele 33 prosent. ? God kursutvikling p? aksjer bidro sterkt til at den typiske innskuddspensjonskunden i Nordea Liv fikk en avkastning p?…
Top