Tag Archives: HP

Sonans Utdanning har valgt Windows 8-nettbrettet HP ElitePad fra HP i samarbeid med ePartner

Fornebu torsdag 3.juni 2013 ? Alle nye studenter (f?rsteklassinger i de videreg?ende skolene) i tillegg til l?rere ved Sonans Utdanning vil ved studiestart h?sten 2013 f? tildelt hver sin HP ElitePad 900. Godt over 300 enheter har Sonans Utdanning kj?pt inn via ePartner. Sonans Utdanning er en ledende akt?r…
Top