Tag Archives: Ikke-allokerte Kostnader

Forel?pige resultater for fjerde kvartal og hele ?ret 2009(Troms?/Oslo, 26. februar 2010)

Forel?pige resultater for fjerde kvartal og hele ?ret 2009(Troms?/Oslo, 26. februar 2010)

Biotec Pharmacon ASA planlegger ? starte akselererte stabilitetsstudier med SBG I en rekke ulike produktbeholdere etter skuffende resultater i klinisk fase III I fjerde kvartal 2009 og f?rste kvartal 2010. Tidlige resultater indikerer at det har foreg?tt en uventet interaksjon mellom SBG og polyetylen i produktbeholderen som kan ha inaktivert SBG brukt i fase III studiene.…
Top