Tag Archives: Indre Sogn Sparebank

DnB NORs fortrinnsrettsemisjon: Meldepliktig handel

DnB NORs fortrinnsrettsemisjon: Meldepliktig handel

Forstandarskapet i Indre Sogn Sparebank fatta i m?te den 23.09.2009 vedtak om ? inng? avtale med Statens Finansfond om tilf?ring av kjernekapital ved teikning av fondsobligasjonar. Styret i Indre Sogn Sparebank har 26.11.2009 godkjent avtalen med Statens Finansfond om opptak av kr.…
Top