Tag Archives: Innenfor Infeksjonssykdomssegmentet

NORD: OPPSTART TEGNINGSPERIODE REPARASJONSEMISJON

NORD: OPPSTART TEGNINGSPERIODE REPARASJONSEMISJON

Oslo B?rs godkjente i dag, 21. desember 2009, tilbuds- og noteringsprospektet som er utarbeidet av NorDiag ASA i forbindelse med den private plasseringen, hvor 42.000.000 nye aksjer skal noteres p? Oslo B?rs, og den etterf?lgende reparasjonsemisjonen, hvor det tilbys opptil 8.000.000…
Top