Tag Archives: Innovasjon Norge

Lover gr?nn milliardinvestering i olje og gass

Lover gr?nn milliardinvestering i olje og gass

Forskningsr?det, Innovasjon Norge, Transnova og Enova styrker satsingen p? energi- og klimateknologi. De statlige virksomhetene er beredt p? ? bruke milliardbel?p inn mot olje og gassektoren i de kommende ?rene.? Vi har kapital til gode prosjekter, sier adm. dir. Nils Kristian Nakstad i Enova. P?…

Rentestatistikk for banker og andre finansforetak, 1. kvartal 2010

Rentene p? vei oppover Renten p? utl?n fra finansinstitusjonene fortsatte ? ?ke i 1. kvartal 2010. Bankenes rentemargin overfor husholdninger ?kte, mens rentemarginen overfor ikke-finansielle foretak falt like mye. [Figur: Bankenes rentemargin. Husholdninger og ikke-finansielle private foretak 4. kvartal 2001-1. kvartal 2010.…
Top