Tag Archives: Intrum Justitia-lederen

Europeiske bedrifter tapte 2.408 milliarder

Europeiske bedrifter tapte 2.408 milliarder

Europeiske bedrifter tapsf?rte i 2011 rekordh?ye 2.408 milliarder kroner. Tjenesteytende n?ring er hardest rammet. Det viser en ?rlig unders?kelse som inkassobyr?et Intrum Justitia har utf?rt blant nesten 6.000 bedrifter over hele Europa. – Til tross for rekordh?ye tap, viser unders?kelsen at situasjonen for europeiske bedrifter vil forverres ytterligere f?r…

Unge sliter med regningene

Ferske tall som Intrum Justitia har innhentet fra AAA Soliditet, viser at 27.894 unge i aldersgruppen fra 18 til og med 26 ?r er registrert med betalingsanmerkning. Det er en ?kning p? 4.306 personer, eller 18 prosent, fra ?ret f?r. Samlet har disse ungdommene en forfalt inkassogjeld p?…

Nordmenn ?ker gjelden

Ferske ligningstall som inkassobyr?et Intrum Justitia har innhentet fra Statistisk sentralbyr?, viser at gjennomsnittlig personlig gjeld ?kte fra 537.700 til 565.200 kroner i l?pet av 2010. Dette tilsvarer en vekst p? 5,1 prosent i l?pet av ?ret. De 10 siste ?rene…
Top