Tag Archives: Investorkontakt Telefon

Yara godt posisjonert i et attraktivt marked

Yara godt posisjonert i et attraktivt marked

Yara International ASA m?ter i dag investorer og analytikere til Yaras kapitalmarkedsdag for ? presentere bedrede markedsutsikter og Yaras sterke posisjon og vekstmuligheter. “Ettersp?rselen etter gj?dsel har tatt seg kraftig opp denne h?sten som f?lge av tilstramning i markedene for landbruksvarer.…
Top