Tag Archives: Jan Erik Kjerpeseth

Finansiering DiaGenic – Rettet emisjon gjennomf?rt

Finansiering DiaGenic – Rettet emisjon gjennomf?rt

(Bergen 26. november 2009) Sparebanken Vest har inng?tt avtale med EDB om kj?p av produktl?sninger og driftstjenester for bankens virksomhet. Avtalen gjelder i fem ?r frem til utgangen av 2014. Samlet kontraktsverdi er p? om lag 500 millioner kroner. – Sparebanken Vest er en sv?rt…
Top