Tag Archives: Johannesen Telefon

Ny administrerende direkt?r i Norske Boligbyggelags Landsforbund

Ny administrerende direkt?r i Norske Boligbyggelags Landsforbund

Thor Eek er ansatt som administrerende direkt?r i NBBL. Eek har v?rt konstituert i stillingen siden februar. Han har 20 ?rs fartstid i NBBL. Han begynte i 1991 som juridisk konsulent, men tok tidlig over som leder av NBBLs advokatkontor. Senere har han som avdelingsdirekt?r…
Top