Tag Archives: Jonas Borge

Jobb for mennesker med unike egenskaper

Jobb for mennesker med unike egenskaper

Arbeidsplasser tilpasset talent og s?rpreg hos personer med Aspergers syndrom: Konsulentselskapet Unicus g?r nye veier ? med st?tte fra Ferd Sosiale Entrepren?rer. I f?lge statistikken st?r mellom 85 og 90 prosent av alle med Aspergers syndrom og andre diagnoser innenfor den lette delen av autismespekteret utenfor arbeidslivet.…
Top