Tag Archives: Jostein Viken

Tilbakekj?p av egne aksjer / ut?velse av ansatteopsjoner

Tilbakekj?p av egne aksjer / ut?velse av ansatteopsjoner

Acta Holding ASA har den 18. februar 2011 kj?pt 125 000 egne aksjer til en gjennomsnittskurs p? 2,88 kroner per aksje. Kj?pet er gjort i henhold til fullmakt gitt av ordin?r generalforsamling den 11. mai 2010 vedr?rende erverv av egne aksjer. Av totalt 13 453 994 utest?ende…
Top