Tag Archives: Kjell Erik Drevdal

Badger Explorer ASA – ?kning av selskapets aksjekapital

Badger Explorer ASA – ?kning av selskapets aksjekapital

Det henvises til b?rsmeldinger datert 4. og 17. mars 2011. Kapitalforh?yelse er n? registrert i Foretaksregisteret. Aksjekapitalen i Badger Explorer ASA er etter registreringen NOK 2 314 036,12 fordelt p? 18 512 289 aksjer, hver med p?lydende verdi NOK 0,125. Etter emisjon av 73 249 nye aksjer ?…
Top