Tag Archives: Knut Dyre Haug

Sommerjobben gir bedre pensjon

Allerede fra du fyller 13 ?r f?r du pensjonsopptjening i folketrygden. ? P? samme m?te som pensjonsreformen bel?nner folk som st?r lenge i arbeid, kan man ogs? si at den bel?nner dem som starter tidlig, sier Storebrands pensjons?konom. Ungdommer som leverer avisen eller klipper gress i parken er allerede godt i gang med sparingen til sin egen pensjonstilv?relse.…
Top