Tag Archives: Knut Moum

R?dgivende utvalg for modell- og metodesp?rsm?l

R?dgivende utvalg for modell- og metodesp?rsm?l

Finansdepartementet har oppnevnt et r?dgivende utvalg for modell- og metodesp?rsm?l. Utvalget vil ledes av professor Steinar Holden og skal gi faglig r?d knyttet til Finansdepartementets arbeid med makro?konomiske problemstillinger. ? Det er viktig at det er bred tillit til de analyser og vurderinger som ligger til grunn for utformingen av den ?konomiske…
Top