Tag Archives: Kommunal Landspensjonskasse

Nye styremedlemmer i Kommunal Landspensjonskasse

Nye styremedlemmer i Kommunal Landspensjonskasse

I KLPs representantskap 17. april ble det foretatt valg av styremedlemmer til Kommunal Landspensjonskasse. Liv Kari Eskeland er ny nestleder, mens Anita Krohn Traaseth er nytt styremedlem. Det ble valgt to styremedlemmer og to varamedlemmer til styret i Kommunal Landspensjonskasse, samt ny nestleder. Ordf?rer…

Godt ?r for KLP Fondsforvaltning

KLP Fondsforvaltning kan vise til nok et godt ?r i 2009. Netto nytegning i KLPs verdipapirfond fra konserneksterne kunder utgjorde over to milliarder kroner per utgangen av november. Forvaltningskapitalen fra denne kundegruppen var ved utgangen av november p? 11 milliarder kroner, noe som en ?kning…
Top