Tag Archives: Konsernsjef Goodtech

Goodtech har p? nytt blitt valgt som leverand?r til Mjölby Kommune

Goodtech har p? nytt blitt valgt som leverand?r til Mjölby Kommune

Det vises til b?rsmelding 28.06.11 vedr?rende tilbakekallelse av kontrakt for leveranse av biogassanlegg til Mjölby kommune i Sverige. Som informert om i kvartalsrapporten for 1. kvartal 2011 ble tildelingen overklaget i henhold til svensk lov om offentlig anskaffelser. Overklagingen fikk medhold i forvaltningsretten i Lindköping.…
Top