Tag Archives: Kontakt Adm

Siem Offshore Inc.: Resolved Change of Tax Residency

Siem Offshore Inc.: Resolved Change of Tax Residency

Vedlagt foreligger investorpresentasjon brukt i forbindelse med privat plassering gjennomf?rt i dag, det vises til tidligere utsendt b?rsmelding. Utdrag av presentasjonen vil bli presentert av administrerende direkt?r M?rten Wigst?l p? DnB NOR Markets Healthcare Summit 2009, idag; torsdag 26. november 2009. Kontakt: Adm.direkt?r…
Top