Tag Archives: Kontakt Einar Gjelsvik

Invitasjon til resultat presentasjon

Invitasjon til resultat presentasjon

Stavanger, 2. mars 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) I samsvar med selskapets opsjonsprogram vedtatt p? ekstraordin?r generalforsamling 14. januar 2008 og ordin?r generalforsamling 27. mai 2009 har Noreco’s styre besluttet ? utstede opsjoner til selskapets ledelse og ansatte. Totalt 1 934 679 opsjoner er vedtatt utstedt, hver med en ut?velsespris…
Top