Tag Archives: Kontakt Torgeir Kvidal

Innkalling til Ekstraordin?r Generalforsamling i Badger Explorer ASA

Innkalling til Ekstraordin?r Generalforsamling i Badger Explorer ASA

Yaras gj?dselfabrikk i Ambes, Frankrike ble stanset for planlagt omfattende vedlikehold i september, med forventet oppstart i desember. Arbeidet har vist seg ? v?re mer omfattende enn opprinnelig forutsett. Fabrikken forventes n? ? v?re tilbake i full drift sent i f?rste…

ITX – MELDEPLIKTIG HANDEL

Oslo (2010-03-12): Yara International ASA (Yara) har meddelt Terra Industries Inc. (Terra) at det ikke vil foresl? en forbedring av den kontante fusjonsavtalen signert 12. februar av Yara og Terra. Som annonsert mottok Yara 10. mars melding fra Terra om at tilbudet fra CF Industries etter Terras syn er et bedre tilbud enn fusjonsavtalen signert av Yara og Terra.…
Top