Tag Archives: Kontaktinformasjon Gunnar Hovland

Flere velger BN Bank

Flere velger BN Bank

Trondheim, 21. oktober 2014: BN Banks tydelige standpunkt mot pruting og produktpakker verdsettes av boligl?nskundene, og gir kraftig ?kning i antall boligl?ns?knader. I bedriftsmarkedet er volumutviklingen stabil, mens mislighold og nedskrivninger er redusert betydelig det siste ?ret. Uken f?r kvartalsslutt satte banken ned renta p?…
Top