Tag Archives: Kontaktpersoner Stockholms

Ny utbildning av affärsinriktad dataanalytiker, Certifierad Business Data Analyst

Ny utbildning av affärsinriktad dataanalytiker, Certifierad Business Data Analyst

Dataföreningen Kompetens och Stockholms universitet lanserar en ny utbildning och certifiering av affärsinriktad dataanalytiker, eller Business Data Analyst som rollen kallas internationellt. Affärs- och verksamhetsutveckling blir allt mer datadriven. Varje dag skapas över tre exabyte data runt om i världen via till exempel betaltransaktioner, sensorer, mobiler, uppkopplade apparater, sociala medier, logistiksp?rning…
Top