Tag Archives: Kontaktpersoner Viseadministrerende

Endelig resultat av fortrinnsrettsemisjon i Northern Logistic Property (NLPR)

Endelig resultat av fortrinnsrettsemisjon i Northern Logistic Property (NLPR)

Det vises til b?rsmelding 26.08.2009 vedr?rende tvistesak mellom Sandnes Sparebank og Sandnes kommune. Gulating lagmannsrett avsa den 25.08.2009 dom i saken og ga Sandnes Sparebank fullt medhold. Sandnes kommune erkl?rte imidlertid anke over lagmannsrettens dom. Den 27. november 2009 avslo H?yesteretts…
Top