Tag Archives: Kredittindikatoren K3

Varekonsumindeksen, januar 2010

Uendret gjeldsvekst Tolvm?nedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4,2 prosent fram til utgangen av januar, uendret fra m?neden f?r. Husholdningenes gjeldsvekst ?kte, mens de ikke-finansielle foretakenes gjeldsvekst fortsatte ? falle. Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) utgjorde 3 427 milliarder kroner ved utgangen av januar, en oppgang fra 3 408 milliarder kroner ved utgangen av desember. Nedgang i ikke-finansielle foretaks gjeld De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 167 milliarder kroner ved utgangen av januar.…

Kredittindikatoren K3, november 2009

Samlet gjeldsvekst ?ker Tolvm?nedersveksten i publikums samlede bruttogjeld (K3) var 5,8 prosent fram til utgangen av november, opp fra 4,3 prosent m?neden f?r. Oppgangen skrev seg fra utenlandske kredittkilder. Publikums samlede bruttogjeld bel?p seg til 4 189 milliarder kroner ved utgangen av november, opp fra 4 164 milliarder kroner ved utgangen av oktober.…

Pengemengden (M2), februar 2010

Fortsatt uendret gjeldsvekst Tolvm?nedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4,2 prosent fram til utgangen av februar, uendret fra m?neden f?r. De ikke-finansielle foretakenes gjeldsvekst ?kte, mens husholdningenes gjeldsvekst falt. Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) utgjorde 3 446 milliarder kroner ved utgangen av februar, en oppgang fra 3 427 milliarder kroner ved utgangen av januar. Oppgang i ikke-finansielle foretaks gjeldsvekst De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 177 milliarder kroner ved utgangen av februar.…
Top