Tag Archives: Lamprell Energy Ltd

TINE Gruppa legger fram ?rsresultat 25. februar

TINE Gruppa legger fram ?rsresultat 25. februar

Kommentarer til regnskapet for Ganger Rolf ASA Konsernregnskapet for 4. kvartal 2009 og for ?ret 2009 omfatter Ganger Rolf ASA og dets datterselskaper (“konsernet”) og konsernets eierandeler i tilknyttede foretak. Sammenlignbare tall for samme periode i 2008 i parentes. Hovedpunkter 4.…
Top