Tag Archives: Lars Bakklund

Uenighet mellom Pictometry International Corp. og Blom ASA

Uenighet mellom Pictometry International Corp. og Blom ASA

Som det fremkommer i b?rsmelding av 22. oktober 2010 samt selskapets prospekt datert 30. mars 2011 og ?rsrapport for 2010, publisert 15. april 2011, er det en p?g?ende tvist mellom Pictometry International Corp. og Blom ASA vedr?rende lisensavtalen som ble inng?tt…

MELDEPLIKTIGE HANDLER

Det er ifm. revisjonen av 2009-regnskapet avdekket forhold som indikerer uregelmessigheter ved regnskapsf?ringen i v?rt spanske datterselskap. De indikerte uregelmessigheter relaterer seg til grunnlaget for periodiseringen av inntekter av prosjekter i regnskaps?rene 2008 og 2009. P? EBITDA-niv? (driftsresultat f?r av- og nedskrivninger) synes omfanget samlet for regnskaps?rene…
Top