Tag Archives: Lars Bakklund

MELDEPLIKTIGE HANDLER

MELDEPLIKTIGE HANDLER

Det er ifm. revisjonen av 2009-regnskapet avdekket forhold som indikerer uregelmessigheter ved regnskapsf?ringen i v?rt spanske datterselskap. De indikerte uregelmessigheter relaterer seg til grunnlaget for periodiseringen av inntekter av prosjekter i regnskaps?rene 2008 og 2009. P? EBITDA-niv? (driftsresultat f?r av- og nedskrivninger) synes omfanget samlet for regnskaps?rene…
Top