Tag Archives: Lasse Fosby

Faktor Eiendom ? Resultater for f?rste kvartal 2010

Faktor Eiendom ? Resultater for f?rste kvartal 2010

Hovedpunkter Faktor Eiendom rapporterer driftsinntekter p? 169,6 millioner kroner f?rste kvartal 2010, ned fra 186,4 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet endte p? minus 27,7 millioner kroner, ned fra 7,6 millioner kroner i f?rste kvartal i fjor, hovedsakelig p?…

CEO i Etman International ASA fratrer stillingen

Styret i Faktor Eiendom ASA har konstituert Lasse Fosby som administrerende direkt?r i selskapet med virkning fra 1. desember 2009 til 30. juni 2010. Fosby har den siste perioden ledet virksomhetsomr?det Eiendomsutvikling i konsernet. Fosby eier direkte og indirekte 23,4 % av aksjekapitalen i selskapet. N?rmere…

Faktor Eiendom ? Resultater for tredje kvartal 2010

Konsernet hadde driftsinntekter p? 127,6 millioner kroner i tredje kvartal 2010, mot 239,5 millioner kroner i samme periode i 2009. Av dette var 16,0 millioner kroner knyttet til salg av Faktor Langbrygga 9 AS, 20,6 millioner kroner til modulfabrikken, 49,1 millioner kroner knyttet til hoteller, 17,4 millioner kroner til resorts og 10,6 millioner kroner til salg av boliger og fritidsboliger. Selskapet hadde et negativt driftsresultat p?…

Faktor Eiendom ? Resultater for andre kvartal 2010

Faktor Eiendom gjennomf?rte en finansiell restrukturering i andre kvartal som har gitt selskapet vesentlige bedrede rammebetingelser. Restruktureringen inkluderte konvertering av 250 millioner kroner i gjeld til egenkapital og en privat plassering p? 250 millioner kroner. Konsernet hadde driftsinntekter p? 216,8 millioner kroner i andre kvartal 2010, mot 91,0 millioner kroner i samme periode ?ret…
Top