Tag Archives: Lokal Infrastruktur

INFRA – Infratek endrer konsernstruktur fra 2010

INFRA – Infratek endrer konsernstruktur fra 2010

For bedre ? tydeliggj?re Infrateks kapasitet og kompetanse rettet mot ulike typer kritisk infrastruktur, og spesielt det sentrale kraftnettet i Norden, organiserer Infratek infrastrukturvirksomheten i to nye forretningsomr?der: Sentral Infrastruktur og Lokal Infrastruktur. Forretningsomr?det Sentral Infrastruktur vil rette seg mot det sentrale transmisjonsnettet for kraftoverf?ring…
Top