Tag Archives: Lower Kisluyan

Korreksjon* Utvidelser av SVEG 24, NO 001.024560-8, val.dato 01.12.09

Korreksjon* Utvidelser av SVEG 24, NO 001.024560-8, val.dato 01.12.09

H?YDEPUNKTER Q3 Utvikling av Mindoro Nickel er fortsatt en h?y prioritet o P?viste og sannsynlige limonittrreserver fra delomr?dene Lower Kisluyan og Buraboy (1/3 av konsesjonsomr?det) er estimert til 72,4 millioner tonn med 0,9% nikkel ved en grenseverdi p? 0,7%, noe som representerer en konverteringsfaktor p?…
Top