Tag Archives: Maalfrid Brath

Arbeidsgivere forventer stabilt arbeidsmarked

Arbeidsgivere forventer stabilt arbeidsmarked

Norske arbeidsgivere forventer fortsatt ?kt bemanning i alle sektorer i f?rste kvartal 2013, p? omtrent samme niv? som 2012. Den st?rste ?kningen forventes innen bransjegruppen finans, forsikring, eiendom og konsulenttjenester og i handel- og servicen?ringen. I Stor-Oslo ser det derimot ut til ?…

Forventer ? ansette flere

Arbeidsgivere i ?tte av ni bransjer i Norge sier de forventer ? ?ke antall medarbeidere i h?st. Det sterkeste arbeidsmarkedet ser ut til ? v?re innen finans, forsikring, eiendom, samt bygg og anlegg. Det viser Manpowers internasjonale arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal 2012. Arbeidsmarkedsbarometeret viser at 2012 har v?rt…
Top