Tag Archives: Markedsverdi Stat

Forel?pig ?rsregnksap

Forel?pig ?rsregnksap

Sparebanken ?st oppn?dde i 2009 et meget sterkt resultat. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ?kte betydelig for konsernet sammenliknet med 2008. Videre har det v?rt en meget positiv verdiutvikling p? bankens finansielle investeringer i 2009. Bankens styre foresl?r et utbytte p? kr 4,00 pr.…
Top