Tag Archives: Mattias Bokenblom

3,6 miljoner till forskning kring kommunal finansiering

3,6 miljoner till forskning kring kommunal finansiering

Ett forskningsprojekt som drivs i samarbete mellan Örebro universitet och svenska kommuners och landstings l?neinstitut Kommuninvest, f?r 3,6 miljoner kronor i forskningsanslag fr?n innovationsmyndigheten Vinnova. Medlen kommer att användas för att stärka forskningsmiljön rörande kommunal finansiering som är under uppbyggnad vid Örebro universitet. – Det här är en viktig framg?ng…
Top