Tag Archives: Media Relations Mobil

Yara godt posisjonert i et attraktivt marked

Yara godt posisjonert i et attraktivt marked

Yara International ASA m?ter i dag investorer og analytikere til Yaras kapitalmarkedsdag for ? presentere bedrede markedsutsikter og Yaras sterke posisjon og vekstmuligheter. “Ettersp?rselen etter gj?dsel har tatt seg kraftig opp denne h?sten som f?lge av tilstramning i markedene for landbruksvarer.…

ITX – MELDEPLIKTIG HANDEL

Oslo (2010-03-12): Yara International ASA (Yara) har meddelt Terra Industries Inc. (Terra) at det ikke vil foresl? en forbedring av den kontante fusjonsavtalen signert 12. februar av Yara og Terra. Som annonsert mottok Yara 10. mars melding fra Terra om at tilbudet fra CF Industries etter Terras syn er et bedre tilbud enn fusjonsavtalen signert av Yara og Terra.…
Top