Tag Archives: Mediakontakt Mobil

Presentasjon av rapporten for 4. kvartal 2009

Presentasjon av rapporten for 4. kvartal 2009

Yara International ASA rapporterer bedrede resultater som f?lge av h?yere marginer enn i tredje kvartal. Volumutviklingen var stabil i kvartalet, men b?de priser og ettersp?rselen tok seg kraftig opp mot slutten av kvartalet. Yaras resultat etter skatt i fjerde kvartal ble NOK 1.424…
Top