Tag Archives: Mens Eksportfinans

Norske banker satser mobilt med Todos AB

Norske banker satser mobilt med Todos AB

Eksportfinans hadde netto renteinntekter p? 1,5 milliarder kroner i 2009. Dette er 647 millioner kroner h?yere enn foreg?ende ?r. Selskapet har i 2009 hatt historisk h?ye utbetalinger av eksportrelaterte l?n. Eksportfinans hadde et netto overskudd f?r urealiserte tap og gevinster p?…
Top