Tag Archives: Mkr Resultat

SIBA forbedrer resultatet med 88 prosent

SIBA forbedrer resultatet med 88 prosent

SIBAs resultat for perioden 1 sept 2013 – 28 feb 2014, forbedres med 88 prosent, fra -21 Mkr til +24 Mkr for halv?rsrapporten 2014, sammenlignet med samme periode mot foreg?ende ?r. SIBA har i 2013 fortsatt arbeidet med kostnadseffektiviseringer samt tydeliggjort sin pris- og markedsf?ringsstrategi,…
Top