Tag Archives: MNOK

Kredinor SA og Kreditorforeningen Vest SA fusjonerer

Kredinor SA og Kreditorforeningen Vest SA fusjonerer

Foto: De ansvarlige i fusjonsforhandlingene Tor Berntsen, administrerende direkt?r i Kredinor og Henning Hauso, administrerende direkt?r i Kreditorforeningen Vest Kredinor SA og Kreditorforeningen Vest SA har i dag blitt enige om en fusjonsavtale med virkning fra 1. januar 2015. Etter fusjonen blir selskapene samordnet under det felles merkenavnet Kredinor.…

Rekord?r for Software Innovation

Software Innovation leverte rekordresultater i 2013. Selskapet n?dde en omsetning p? MNOK 335,0 og driftsresultat f?r avskrivninger (EBITDA) endte p? MNOK 62,6, noe som tilsvarer en EBITDA-margin p? 18,7 prosent. Selskapet vil s?ke b?rsnotering i l?pet av 2014 og har engasjert ABG Sundal Collier og Arctic Securities som finansielle r?dgivere…
Top