Tag Archives: Mobil E-post

Fire nye regiondirekt?rer i Skanska Norge

Fire nye regiondirekt?rer i Skanska Norge

Skanska Norge har ansatt Lene Mürer som ny administrerende direkt?r i Skanska Asfalt. Hun kommer fra stillingen som avdelingsdirekt?r i Statens Vegvesen i Oslo, og tiltrer i stillingen 12. september. N?v?rende adm. dir. i asfaltvirksomheten, Mats Rönnbo, tiltrer i ny stilling i Skanska Sverige. Svend Harald Maalen tiltr?dte…

Ungdom mener fattigdom kan utryddes

En meningsm?ling som nylig er gjennomf?rt av Norstat p? vegne av Str?mmestiftelsen viser at hele 84 prosent av norske 15-?ringer, og ungdom i alderen mellom 17 og 19 ?r mener fattige land ikke kan ta skylden for sin egen fattigdom. Bare ti personer av de til sammen 600 som er spurt mener de fattige landene selv m?…
Top